Betting Odds - Forthcoming Events and Markets to Bet On

Katy Dunne v Candice Paya

Katy Dunne v Candice Paya Betting Odds - Katy Dunne is favourite with Odds of 1/25 Betting on the Katy Dunne v Candice Paya.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Jathan Malik v Yannick Jankovits

Jathan Malik v Yannick Jankovits Betting Odds - Yannick Jankovits is favourite with Odds of 2/9 Betting on the Jathan Malik v Yannick Jankovits.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
Set Betting
First Set Winner
Total Games 2-Way

Antonina Lysakova v Valeriya Urzhumova

Antonina Lysakova v Valeriya Urzhumova Betting Odds - Valeriya Urzhumova is favourite with Odds of 4/9 Betting on the Antonina Lysakova v Valeriya Urzhumova.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Vanda Lukacs v Anna Maria Heil

Vanda Lukacs v Anna Maria Heil Betting Odds - Vanda Lukacs is favourite with Odds of 1/8 Betting on the Vanda Lukacs v Anna Maria Heil.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Victoria Muntean v Lenka Wienerova

Victoria Muntean v Lenka Wienerova Betting Odds - Lenka Wienerova is favourite with Odds of 4/11 Betting on the Victoria Muntean v Lenka Wienerova.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Nicolas Rosenzweig v Edward Corrie

Nicolas Rosenzweig v Edward Corrie Betting Odds - Edward Corrie is favourite with Odds of 1/16 Betting on the Nicolas Rosenzweig v Edward Corrie.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
Set Betting
First Set Winner
Total Games 2-Way

Maxime Janvier v Luke Immanuel Harvey

Maxime Janvier v Luke Immanuel Harvey Betting Odds - Maxime Janvier is favourite with Odds of 1/9 Betting on the Maxime Janvier v Luke Immanuel Harvey.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match

Yunost Minsk U21 vs Serebryanye Lvy U21

Yunost Minsk U21 vs Serebryanye Lvy U21 Betting Odds - Home Win is favourite with Odds of 19/50 Betting on the Yunost Minsk U21 vs Serebryanye Lvy U21.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Ice Hockey Betting Odds
Puck Line
Money Line
Game Totals

Ella Leivo v Beatrice Cedermark

Ella Leivo v Beatrice Cedermark Betting Odds - Beatrice Cedermark is favourite with Odds of 4/11 Betting on the Ella Leivo v Beatrice Cedermark.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Yana Parshina v Mathilde Armitano

Yana Parshina v Mathilde Armitano Betting Odds - Mathilde Armitano is favourite with Odds of 4/7 Betting on the Yana Parshina v Mathilde Armitano.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Filip Horansky v Maxi Pongratz

Filip Horansky v Maxi Pongratz Betting Odds - Filip Horansky is favourite with Odds of 1/16 Betting on the Filip Horansky v Maxi Pongratz.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Jakub Lustyk v Robert Constantinovici

Jakub Lustyk v Robert Constantinovici Betting Odds - Jakub Lustyk is favourite with Odds of 4/9 Betting on the Jakub Lustyk v Robert Constantinovici.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Marco Mokrzycki v Lukas Ruepke

Marco Mokrzycki v Lukas Ruepke Betting Odds - Lukas Ruepke is favourite with Odds of 4/7 Betting on the Marco Mokrzycki v Lukas Ruepke.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Chelmet Chelyabinsk vs Yuzhny Ural Orsk

Chelmet Chelyabinsk vs Yuzhny Ural Orsk Betting Odds - Home Win is favourite with Odds of 7/25 Betting on the Chelmet Chelyabinsk vs Yuzhny Ural Orsk.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Ice Hockey Betting Odds
Puck Line
Money Line
Game Totals

Martin Fischer v Roberto Marcora

Martin Fischer v Roberto Marcora Betting Odds - Martin Fischer is favourite with Odds of 4/9 Betting on the Martin Fischer v Roberto Marcora.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
Set Betting
First Set Winner
Total Games 2-Way

Nebojsa Milenkovic v Davide Melchiorre

Nebojsa Milenkovic v Davide Melchiorre Betting Odds - Davide Melchiorre is favourite with Odds of 1/25 Betting on the Nebojsa Milenkovic v Davide Melchiorre.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match

23/07 Matches - Full Louis vs ahq Fighter

23/07 Matches - Full Louis vs ahq Fighter Betting Odds - ahq Fighter is favourite with Odds of 1/7 Betting on the 23/07 Matches - Full Louis vs ahq Fighter.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Global Specials Betting Odds
To Win Match

Lindell/ Olin vs Matic/ Schutt

Lindell/ Olin vs Matic/ Schutt Betting Odds - Christian Lindell & Robin Olin is favourite with Odds of 3/10 Betting on the Lindell/ Olin vs Matic/ Schutt.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
Set Betting
First Set Winner

Nika Kovac v Aliona Bolsova Zadoinov

Nika Kovac v Aliona Bolsova Zadoinov Betting Odds - Aliona Bolsova Zadoinov is favourite with Odds of 1/16 Betting on the Nika Kovac v Aliona Bolsova Zadoinov.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Marianna Petrei v Barbara Haas

Marianna Petrei v Barbara Haas Betting Odds - Barbara Haas is favourite with Odds of 1/25 Betting on the Marianna Petrei v Barbara Haas.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Dominic Weidinger v Pirmin Haenle

Dominic Weidinger v Pirmin Haenle Betting Odds - Pirmin Haenle is favourite with Odds of 8/13 Betting on the Dominic Weidinger v Pirmin Haenle.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner

Panova/ Watson vs Jovanovski/ Kovinic

Panova/ Watson vs Jovanovski/ Kovinic Betting Odds - Alexandra Panova & Heather Watson is favourite with Odds of 4/9 Betting on the Panova/ Watson vs Jovanovski/ Kovinic.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
Set Betting
First Set Winner

Bernice Van De Velde v Katharina Lehnert

Bernice Van De Velde v Katharina Lehnert Betting Odds - Katharina Lehnert is favourite with Odds of 4/11 Betting on the Bernice Van De Velde v Katharina Lehnert.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
Set Betting
First Set Winner

Bogdan Bobrov v Peter Torebko

Bogdan Bobrov v Peter Torebko Betting Odds - Peter Torebko is favourite with Odds of 1/50 Betting on the Bogdan Bobrov v Peter Torebko.
23 July 2014. 12:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
To Win Match
First Set Winner