Betting Odds - Forthcoming Events and Markets to Bet On

Karolina Pliskova v Ying-Ying Duan

Karolina Pliskova v Ying-Ying Duan Betting Odds - Karolina Pliskova is favourite with Odds of 1/5 Betting on the Karolina Pliskova v Ying-Ying Duan.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
Tie Break in Match
First Set Winner
Tie Break in First Set
Double Result
1st Set Game Score
Number of Sets - 2-Way
Handicap 3-Way - Games Won
Handicap 2-Way - Games Won
Total Games 3-Way
Total Games 2-Way
1st Set Total Games

Stanislav Vovk v Adrian Bodmer

Stanislav Vovk v Adrian Bodmer Betting Odds - Stanislav Vovk is favourite with Odds of 1/8 Betting on the Stanislav Vovk v Adrian Bodmer.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner
Total Games 2-Way
Match Winner

China Masters XD 2014 - Tan/Lim vs Tan/Lai

China Masters XD 2014 - Tan/Lim vs Tan/Lai Betting Odds - Aik Quan Tan & Yin Loo Lim is favourite with Odds of 1/8 Betting on the China Masters XD 2014 - Tan/Lim vs Tan/Lai.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
First Game Winner
Total Match Points (2-Way)
Handicap Betting - Games

Natalia Orlova v Bibiane Schoofs

Natalia Orlova v Bibiane Schoofs Betting Odds - Bibiane Schoofs is favourite with Odds of 2/7 Betting on the Natalia Orlova v Bibiane Schoofs.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner

Yannick Mertens v Mats Moraing

Yannick Mertens v Mats Moraing Betting Odds - Yannick Mertens is favourite with Odds of 1/14 Betting on the Yannick Mertens v Mats Moraing.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner
Total Games 2-Way

Nakhonratchasima Women vs Martin Varamin Women

Nakhonratchasima Women vs Martin Varamin Women Betting Odds - Nakhonratchasima Women is favourite with Odds of 1/16 Betting on the Nakhonratchasima Women vs Martin Varamin Women.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
Match Handicap - Sets
First Set Winner
First Set Total Points
Total Points

Dutch International 2014 - Vilson Vattanirappel v Peter Lang

Dutch International 2014 - Vilson Vattanirappel v Peter Lang Betting Odds - Vilson Vattanirappel is favourite with Odds of 1/2 Betting on the Dutch International 2014 - Vilson Vattanirappel v Peter Lang.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
First Game Winner
Total Match Points (2-Way)
Handicap Betting - Games

Anastasiya Komardina v Deniz Khazaniuk

Anastasiya Komardina v Deniz Khazaniuk Betting Odds - Deniz Khazaniuk is favourite with Odds of 8/15 Betting on the Anastasiya Komardina v Deniz Khazaniuk.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner

China Masters XD 2014 - Chen/Xiong vs Wang/Huan

China Masters XD 2014 - Chen/Xiong vs Wang/Huan Betting Odds - Yilv Wang & Xia Huan is favourite with Odds of 8/15 Betting on the China Masters XD 2014 - Chen/Xiong vs Wang/Huan.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
First Game Winner
Total Match Points (2-Way)
Handicap Betting - Games

Dutch International 2014 - William Goudallier v Justin Teeuwen

Dutch International 2014 - William Goudallier v Justin Teeuwen Betting Odds - Justin Teeuwen is favourite with Odds of 1/12 Betting on the Dutch International 2014 - William Goudallier v Justin Teeuwen.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
First Game Winner
Total Match Points (2-Way)
Handicap Betting - Games

Lena Reichel v Pei-Chi Lee

Lena Reichel v Pei-Chi Lee Betting Odds - Pei-Chi Lee is favourite with Odds of 3/10 Betting on the Lena Reichel v Pei-Chi Lee.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner

Ksenia Gaydarzhi v Olga Doroshina

Ksenia Gaydarzhi v Olga Doroshina Betting Odds - Olga Doroshina is favourite with Odds of 1/7 Betting on the Ksenia Gaydarzhi v Olga Doroshina.
17 April 2014. 10:00 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner
Match Winner

Vitaliya Nekhoroshikh v Valeria Prosperi

Vitaliya Nekhoroshikh v Valeria Prosperi Betting Odds - Valeria Prosperi is favourite with Odds of 1/25 Betting on the Vitaliya Nekhoroshikh v Valeria Prosperi.
17 April 2014. 10:30 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner

Nuria Parrizas-Diaz v Nadia Echeverria Alam

Nuria Parrizas-Diaz v Nadia Echeverria Alam Betting Odds - Nuria Parrizas-Diaz is favourite with Odds of 1/8 Betting on the Nuria Parrizas-Diaz v Nadia Echeverria Alam.
17 April 2014. 10:30 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner

Donna Vekic v Kristyna Pliskova

Donna Vekic v Kristyna Pliskova Betting Odds - Donna Vekic is favourite with Odds of 2/5 Betting on the Donna Vekic v Kristyna Pliskova.
17 April 2014. 10:30 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
Tie Break in Match
First Set Winner
Tie Break in First Set
Double Result
1st Set Game Score
Number of Sets - 2-Way
Handicap 3-Way - Games Won
Handicap 2-Way - Games Won
Total Games 3-Way
Total Games 2-Way
1st Set Total Games

Barrere/ Simunek vs De Weerdt/ Heyman

Barrere/ Simunek vs De Weerdt/ Heyman Betting Odds - Gregoire Barrere & David Simunek is favourite with Odds of 2/5 Betting on the Barrere/ Simunek vs De Weerdt/ Heyman.
17 April 2014. 10:30 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner

Danielle Konotoptseva v Pia Konig

Danielle Konotoptseva v Pia Konig Betting Odds - Pia Konig is favourite with Odds of 1/16 Betting on the Danielle Konotoptseva v Pia Konig.
17 April 2014. 10:30 GMT +1 BST
To Win Match
First Set Winner

Constant Lestienne v Roberto Affonso Neto

Constant Lestienne v Roberto Affonso Neto Betting Odds - Constant Lestienne is favourite with Odds of 1/33 Betting on the Constant Lestienne v Roberto Affonso Neto.
17 April 2014. 10:30 GMT +1 BST
To Win Match
Set Betting
First Set Winner
Total Games 2-Way