Mikhail Youzhny Tennis Betting Odds


Mikhail Youzhny Betting Market History and Betting on Mikhail Youzhny in Future Tennis Events

DateEventMarketParticipantShortestLongestBetting Trend
28/01/2018Australian Open 1st QuarterTo Win QuarterMikhail Youzhny80/1100/1
28/01/2018Australian OpenTo Win OutrightMikhail Youzhny1000/11000/1
24/01/2018Mikhail Youzhny vs Gleb SakharovTo Win MatchMikhail Youzhny1/21/2
24/01/2018Mikhail Youzhny vs Gleb SakharovSet BettingMikhail Youzhny to win 2 - 07/27/2
24/01/2018Mikhail Youzhny vs Gleb SakharovFirst Set WinnerMikhail Youzhny8/158/15
23/01/2018Mikhail Youzhny vs Corentin MoutetTo Win MatchMikhail Youzhny4/64/6
23/01/2018Mikhail Youzhny vs Corentin MoutetSet BettingMikhail Youzhny to win 2 - 07/27/2
23/01/2018Mikhail Youzhny vs Corentin MoutetFirst Set WinnerMikhail Youzhny4/64/6
15/01/2018Pablo Cuevas vs Mikhail YouzhnyTo Win MatchMikhail Youzhny6/511/8
15/01/2018Pablo Cuevas vs Mikhail YouzhnySet BettingMikhail Youzhny to win 3 - 011/26/1
15/01/2018Pablo Cuevas vs Mikhail YouzhnyFirst Set WinnerMikhail Youzhny11/105/4
15/01/2018Pablo Cuevas vs Mikhail YouzhnyDouble ResultMikhail Youzhny to win 1st set and WIN match5/15/1
15/01/2018Pablo Cuevas vs Mikhail Youzhny1st Set Game ScoreMikhail Youzhny to win 6-015/215/2
15/01/2018Pablo Cuevas vs Mikhail YouzhnyHandicap 3-Way - Games WonTie - Mikhail Youzhny 10/1110/11
15/01/2018Pablo Cuevas vs Mikhail YouzhnyHandicap 2-Way - Games WonMikhail Youzhny 10/1110/11