Tommy Robredo Tennis Betting Odds


Tommy Robredo Betting Market History and Betting on Tommy Robredo in Future Tennis Events

DateEventMarketParticipantShortestLongestBetting Trend
11/07/2017Tommy Robredo vs Renzo OlivoTo Win MatchTommy Robredo8/158/15
11/07/2017Tommy Robredo vs Renzo OlivoSet BettingTommy Robredo to win 2 - 07/27/2
11/07/2017Tommy Robredo vs Renzo OlivoFirst Set WinnerTommy Robredo4/74/7
04/07/2017Tommy Robredo vs Uladzimir IgnatikTo Win MatchTommy Robredo1/21/2
04/07/2017Tommy Robredo vs Uladzimir IgnatikSet BettingTommy Robredo to win 2 - 07/27/2
04/07/2017Tommy Robredo vs Uladzimir IgnatikFirst Set WinnerTommy Robredo8/158/15
01/07/2017Guido Pella vs Tommy RobredoTo Win MatchTommy Robredo11/811/8
01/07/2017Guido Pella vs Tommy RobredoSet BettingTommy Robredo to win 2 - 04/14/1
01/07/2017Guido Pella vs Tommy RobredoFirst Set WinnerTommy Robredo5/45/4
30/06/2017Jose Hernandez-Fernandez vs Tommy RobredoTo Win MatchTommy Robredo4/114/11
30/06/2017Jose Hernandez-Fernandez vs Tommy RobredoSet BettingTommy Robredo to win 2 - 03/13/1
30/06/2017Jose Hernandez-Fernandez vs Tommy RobredoFirst Set WinnerTommy Robredo4/94/9
29/06/2017Tommy Robredo vs Guilherme ClezarTo Win MatchTommy Robredo4/112/5
29/06/2017Tommy Robredo vs Guilherme ClezarSet BettingTommy Robredo to win 2 - 03/13/1
29/06/2017Tommy Robredo vs Guilherme ClezarFirst Set WinnerTommy Robredo4/94/9
27/06/2017Tommy Robredo vs Daniel Munoz-De La NavaTo Win MatchTommy Robredo2/52/5
27/06/2017Tommy Robredo vs Daniel Munoz-De La NavaSet BettingTommy Robredo to win 2 - 03/13/1
27/06/2017Tommy Robredo vs Daniel Munoz-De La NavaFirst Set WinnerTommy Robredo1/21/2
11/06/2017French Open 3rd QuarterTo Win QuarterTommy Robredo50/180/1
11/06/2017French OpenTo Win OutrightTommy Robredo400/1500/1
08/06/2017Federico Delbonis vs Tommy RobredoTo Win MatchTommy Robredo11/811/8
08/06/2017Federico Delbonis vs Tommy RobredoSet BettingTommy Robredo to win 2 - 04/14/1
08/06/2017Federico Delbonis vs Tommy RobredoFirst Set WinnerTommy Robredo5/45/4
06/06/2017Tommy Robredo vs Jerzy JanowiczTo Win MatchTommy Robredo8/138/13
06/06/2017Tommy Robredo vs Jerzy JanowiczSet BettingTommy Robredo to win 2 - 03/13/1
06/06/2017Tommy Robredo vs Jerzy JanowiczFirst Set WinnerTommy Robredo4/64/6
03/06/2017Marrero/ Robredo vs Cabal/ FarahTo Win MatchDavid Marrero & Tommy Robredo7/27/2
03/06/2017Marrero/ Robredo vs Cabal/ FarahSet BettingDavid Marrero & Tommy Robredo to win 2 - 08/18/1
03/06/2017Marrero/ Robredo vs Cabal/ FarahFirst Set WinnerDavid Marrero & Tommy Robredo11/411/4
02/06/2017Marrero/ Robredo vs Lipsky/ PaesTo Win MatchDavid Marrero & Tommy Robredo8/118/11
02/06/2017Marrero/ Robredo vs Lipsky/ PaesSet BettingDavid Marrero & Tommy Robredo to win 2 - 010/310/3
02/06/2017Marrero/ Robredo vs Lipsky/ PaesFirst Set WinnerDavid Marrero & Tommy Robredo4/54/5
31/05/2017Tommy Robredo vs Grigor DimitrovTo Win MatchTommy Robredo4/14/1
31/05/2017Tommy Robredo vs Grigor DimitrovSet BettingTommy Robredo to win 3 - 010/111/1
31/05/2017Tommy Robredo vs Grigor DimitrovFirst Set WinnerTommy Robredo5/25/2
31/05/2017Tommy Robredo vs Grigor DimitrovDouble ResultTommy Robredo to win 1st set and WIN match5/15/1
31/05/2017Tommy Robredo vs Grigor Dimitrov1st Set Game ScoreTommy Robredo to win 6-012/112/1
31/05/2017Tommy Robredo vs Grigor DimitrovHandicap 3-Way - Games WonTommy Robredo 10/1110/11
31/05/2017Tommy Robredo vs Grigor DimitrovHandicap 2-Way - Games WonTommy Robredo 10/1110/11
30/05/2017Kontinen/ Peers vs Marrero/ RobredoTo Win MatchDavid Marrero & Tommy Robredo4/14/1
30/05/2017Kontinen/ Peers vs Marrero/ RobredoSet BettingDavid Marrero & Tommy Robredo to win 2 - 09/19/1
30/05/2017Kontinen/ Peers vs Marrero/ RobredoFirst Set WinnerDavid Marrero & Tommy Robredo11/411/4
28/05/2017Tommy Robredo vs Daniel EvansTo Win MatchTommy Robredo8/158/11
28/05/2017Tommy Robredo vs Daniel EvansSet BettingTommy Robredo to win 3 - 05/15/1
28/05/2017Tommy Robredo vs Daniel EvansFirst Set WinnerTommy Robredo4/78/11
28/05/2017Tommy Robredo vs Daniel EvansDouble ResultTommy Robredo to win 1st set and WIN match11/211/2
28/05/2017Tommy Robredo vs Daniel Evans1st Set Game ScoreTommy Robredo to win 6-07/17/1
28/05/2017Tommy Robredo vs Daniel EvansHandicap 3-Way - Games WonTommy Robredo 10/1110/11
28/05/2017Tommy Robredo vs Daniel EvansHandicap 2-Way - Games WonTommy Robredo 10/1110/11
27/05/2017ATP Geneva 1st QuarterTo Win QuarterTommy Robredo12/112/1
27/05/2017ATP GenevaTo Win OutrightTommy Robredo80/180/1
23/05/2017Marrero/ Robredo vs Lipsky/ PaesTo Win MatchDavid Marrero & Tommy Robredo4/64/6
23/05/2017Marrero/ Robredo vs Lipsky/ PaesSet BettingDavid Marrero & Tommy Robredo to win 2 - 010/310/3
23/05/2017Marrero/ Robredo vs Lipsky/ PaesFirst Set WinnerDavid Marrero & Tommy Robredo8/118/11
22/05/2017Tommy Robredo vs Franko SkugorTo Win MatchTommy Robredo1/51/4
22/05/2017Tommy Robredo vs Franko SkugorSet BettingTommy Robredo to win 2 - 03/13/1
22/05/2017Tommy Robredo vs Franko SkugorFirst Set WinnerTommy Robredo1/41/3
22/05/2017Tommy Robredo vs Franko SkugorDouble ResultTommy Robredo to win 1st set and WIN match10/112/1
22/05/2017Tommy Robredo vs Franko Skugor1st Set Game ScoreTommy Robredo to win 6-015/217/2
22/05/2017Tommy Robredo vs Franko SkugorHandicap 3-Way - Games WonTommy Robredo 10/1111/8
22/05/2017Tommy Robredo vs Franko SkugorHandicap 2-Way - Games WonTommy Robredo 4/510/11