Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny

Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny Betting Odds - Ivo Karlovic is favourite with Odds of 3/10 Betting on the Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
20 June 2017. 17:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
 • To Win Match

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Ivo Karlovic at Odds of 3/10 with a Bet on To Win Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Ivo Karlovic3/102/53/10
  Mikhail Youzhny12/512/57/4

 • Set Betting

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Ivo Karlovic to win 2 - 0 at Odds of 4/5 with a Bet on Set Betting.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Ivo Karlovic to win 2 - 04/51/14/5
  Ivo Karlovic to win 2 - 13/13/111/4
  Mikhail Youzhny to win 2 - 04/14/17/2
  Mikhail Youzhny to win 2 - 16/16/15/1

 • Tie Break in Match

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Yes at Odds of 2/9 with a Bet on Tie Break in Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yes2/92/92/9
  No3/13/13/1

 • First Set Winner

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Ivo Karlovic at Odds of 4/11 with a Bet on First Set Winner.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Ivo Karlovic4/111/24/11
  Mikhail Youzhny2/12/16/4

 • Tie Break in First Set

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is No at Odds of 5/6 with a Bet on Tie Break in First Set.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yes5/65/65/6
  No5/65/65/6

 • Double Result

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Ivo Karlovic to win 1st set and WIN match at Odds of 1/2 with a Bet on Double Result.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Ivo Karlovic to win 1st set and WIN match1/21/21/2
  Ivo Karlovic to win 1st set and LOSE match10/110/110/1
  Mikhail Youzhny to win 1st set and WIN match3/13/13/1
  Mikhail Youzhny to win 1st set and LOSE match6/16/16/1

 • 1st Set Game Score

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Ivo Karlovic to win 7-6 at Odds of 7/4 with a Bet on 1st Set Game Score.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Ivo Karlovic to win 6-0200/1200/1200/1
  Ivo Karlovic to win 6-140/140/140/1
  Ivo Karlovic to win 6-222/122/122/1
  Ivo Karlovic to win 6-311/211/211/2
  Ivo Karlovic to win 6-44/14/14/1
  Ivo Karlovic to win 7-514/114/114/1
  Ivo Karlovic to win 7-67/47/47/4
  Mikhail Youzhny to win 6-0750/1750/1750/1
  Mikhail Youzhny to win 6-1150/1150/1150/1
  Mikhail Youzhny to win 6-2100/1100/1100/1
  Mikhail Youzhny to win 6-316/116/116/1
  Mikhail Youzhny to win 6-412/112/112/1
  Mikhail Youzhny to win 7-540/140/140/1
  Mikhail Youzhny to win 7-67/27/27/2

 • Number of Sets - 2-Way

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Under 2.5 at Odds of 4/9 with a Bet on Number of Sets - 2-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 2.54/94/92/5
  Over 2.513/87/413/8

 • Handicap 3-Way - Games Won

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Ivo Karlovic at Odds of 5/6 with a Bet on Handicap 3-Way - Games Won.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Ivo Karlovic 5/65/65/6
  Tie - Mikhail Youzhny 4/14/14/1
  Mikhail Youzhny 13/813/813/8

 • Handicap 2-Way - Games Won

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Mikhail Youzhny at Odds of 5/6 with a Bet on Handicap 2-Way - Games Won.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Ivo Karlovic 5/65/65/6
  Mikhail Youzhny 5/65/65/6

 • Total Games 3-Way

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Over 25 at Odds of 10/11 with a Bet on Total Games 3-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 2313/813/813/8
  Between 23 & 257/27/27/2
  Over 2510/1110/1110/11

 • Total Games 2-Way

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Under at Odds of 4/5 with a Bet on Total Games 2-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 4/54/54/5
  Over 10/1110/1110/11

 • 1st Set Total Games

  Odds on Ivo Karlovic vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Over 7.5 at Odds of 1/200 with a Bet on 1st Set Total Games.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 7.516/116/116/1
  Over 7.51/2001/2001/200
  Under 8.59/19/19/1
  Over 8.51/331/331/33
  Under 9.53/13/13/1
  Over 9.52/92/92/9
  Under 10.511/1011/1011/10
  Over 10.54/64/64/6
  Under 12.55/65/65/6
  Over 12.55/65/65/6