Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny

Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny Betting Odds - Mikhail Youzhny is favourite with Odds of 2/9 Betting on the Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
07 February 2017. 11:30 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
 • To Win Match

  Odds on Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Mikhail Youzhny at Odds of 2/9 with a Bet on To Win Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Marko Tepavac3/13/19/4
  Mikhail Youzhny2/91/32/9

 • Set Betting

  Odds on Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Mikhail Youzhny to win 2 - 0 at Odds of 8/13 with a Bet on Set Betting.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Marko Tepavac to win 2 - 011/211/24/1
  Marko Tepavac to win 2 - 17/17/111/2
  Mikhail Youzhny to win 2 - 08/135/68/13
  Mikhail Youzhny to win 2 - 13/13/111/4

 • Tie Break in Match

  Odds on Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is No at Odds of 1/2 with a Bet on Tie Break in Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yes6/46/46/4
  No1/21/21/2

 • First Set Winner

  Odds on Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Mikhail Youzhny at Odds of 2/7 with a Bet on First Set Winner.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Marko Tepavac5/25/27/4
  Mikhail Youzhny2/72/52/7

 • Tie Break in First Set

  Odds on Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is No at Odds of 1/6 with a Bet on Tie Break in First Set.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yes7/27/27/2
  No1/61/61/6

 • Double Result

  Odds on Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Mikhail Youzhny to win 1st set and WIN match at Odds of 4/11 with a Bet on Double Result.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Marko Tepavac to win 1st set and WIN match4/14/110/3
  Marko Tepavac to win 1st set and LOSE match13/213/26/1
  Mikhail Youzhny to win 1st set and WIN match4/114/94/11
  Mikhail Youzhny to win 1st set and LOSE match11/111/110/1

 • Number of Sets - 2-Way

  Odds on Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Under 2.5 at Odds of 4/11 with a Bet on Number of Sets - 2-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 2.54/112/54/11
  Over 2.52/12/17/4

 • Total Games 3-Way

  Odds on Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Over 22 at Odds of 5/4 with a Bet on Total Games 3-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 2011/811/811/8
  Between 20 & 2211/411/411/4
  Over 225/45/45/4

 • Total Games 2-Way

  Odds on Marko Tepavac vs Mikhail Youzhny.
  The Betting Favourite is Under at Odds of 4/5 with a Bet on Total Games 2-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 4/54/54/5
  Over 10/1110/1110/11