Maryna Chernyshova vs Anastasia Pribylova

Maryna Chernyshova vs Anastasia Pribylova Betting Odds - Anastasia Pribylova is favourite with Odds of 8/13 Betting on the Maryna Chernyshova vs Anastasia Pribylova.
22 April 2017. 05:30 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
 • To Win Match

  Odds on Maryna Chernyshova vs Anastasia Pribylova.
  The Betting Favourite is Anastasia Pribylova at Odds of 8/13 with a Bet on To Win Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Maryna Chernyshova6/56/511/10
  Anastasia Pribylova8/134/68/13

 • Set Betting

  Odds on Maryna Chernyshova vs Anastasia Pribylova.
  The Betting Favourite is Anastasia Pribylova to win 2 - 0 at Odds of 5/4 with a Bet on Set Betting.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Maryna Chernyshova to win 2 - 02/12/115/8
  Maryna Chernyshova to win 2 - 15/15/19/2
  Anastasia Pribylova to win 2 - 05/411/85/4
  Anastasia Pribylova to win 2 - 14/14/14/1

 • First Set Winner

  Odds on Maryna Chernyshova vs Anastasia Pribylova.
  The Betting Favourite is Anastasia Pribylova at Odds of 4/6 with a Bet on First Set Winner.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Maryna Chernyshova11/1011/101/1
  Anastasia Pribylova4/68/114/6

 • Handicap 3-Way - Games Won

  Odds on Maryna Chernyshova vs Anastasia Pribylova.
  The Betting Favourite is Maryna Chernyshova at Odds of 10/11 with a Bet on Handicap 3-Way - Games Won.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Maryna Chernyshova 10/1110/1110/11
  Tie - Anastasia Pribylova 14/118/114/1
  Anastasia Pribylova 10/1110/1110/11

 • Handicap 2-Way - Games Won

  Odds on Maryna Chernyshova vs Anastasia Pribylova.
  The Betting Favourite is Anastasia Pribylova at Odds of 4/5 with a Bet on Handicap 2-Way - Games Won.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Maryna Chernyshova 10/1110/1110/11
  Anastasia Pribylova 4/54/54/5