Mirza Basic vs Evgeny Donskoy

Mirza Basic vs Evgeny Donskoy Betting Odds - Evgeny Donskoy is favourite with Odds of 2/5 Betting on the Mirza Basic vs Evgeny Donskoy.
14 September 2017. 10:30 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
 • To Win Match

  Odds on Mirza Basic vs Evgeny Donskoy.
  The Betting Favourite is Evgeny Donskoy at Odds of 2/5 with a Bet on To Win Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Mirza Basic7/47/47/4
  Evgeny Donskoy2/52/52/5

 • Set Betting

  Odds on Mirza Basic vs Evgeny Donskoy.
  The Betting Favourite is Evgeny Donskoy to win 2 - 0 at Odds of 5/6 with a Bet on Set Betting.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Mirza Basic to win 2 - 010/310/310/3
  Mirza Basic to win 2 - 111/211/211/2
  Evgeny Donskoy to win 2 - 05/65/65/6
  Evgeny Donskoy to win 2 - 17/27/27/2

 • First Set Winner

  Odds on Mirza Basic vs Evgeny Donskoy.
  The Betting Favourite is Evgeny Donskoy at Odds of 4/9 with a Bet on First Set Winner.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Mirza Basic13/813/813/8
  Evgeny Donskoy4/94/94/9

 • Total Games 2-Way

  Odds on Mirza Basic vs Evgeny Donskoy.
  The Betting Favourite is Under at Odds of 4/5 with a Bet on Total Games 2-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 4/54/54/5
  Over 10/1110/1110/11