Miyu Kato vs Aleksandra Krunic

Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Betting Odds - Aleksandra Krunic is favourite with Odds of 2/9 Betting on the Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
15 September 2017. 06:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
 • To Win Match

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Aleksandra Krunic at Odds of 2/9 with a Bet on To Win Match.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Aleksandra Krunic2/92/72/9
  Miyu Kato10/310/35/2

 • Set Betting

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Aleksandra Krunic to win 2 - 0 at Odds of 8/13 with a Bet on Set Betting.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Aleksandra Krunic to win 2 - 08/138/118/13
  Aleksandra Krunic to win 2 - 111/411/411/4
  Miyu Kato to win 2 - 011/211/29/2
  Miyu Kato to win 2 - 115/215/213/2

 • Tie Break in Match

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is No at Odds of 2/9 with a Bet on Tie Break in Match.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  No2/91/42/9
  Yes3/13/111/4

 • First Set Winner

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Aleksandra Krunic at Odds of 3/10 with a Bet on First Set Winner.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Aleksandra Krunic3/104/113/10
  Miyu Kato12/512/52/1

 • Tie Break in First Set

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is No at Odds of 1/12 with a Bet on Tie Break in First Set.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  No1/121/101/12
  Yes6/16/111/2

 • Double Result

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Aleksandra Krunic to win 1st set and WIN match at Odds of 4/11 with a Bet on Double Result.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Aleksandra Krunic to win 1st set and WIN match4/111/24/11
  Miyu Kato to win 1st set and WIN match4/14/110/3
  Miyu Kato to win 1st set and LOSE match6/16/111/2
  Aleksandra Krunic to win 1st set and LOSE match11/111/110/1

 • 1st Set Game Score

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Aleksandra Krunic to win 6-3 at Odds of 4/1 with a Bet on 1st Set Game Score.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Aleksandra Krunic to win 6-34/19/24/1
  Aleksandra Krunic to win 6-49/25/19/2
  Aleksandra Krunic to win 6-29/25/19/2
  Aleksandra Krunic to win 6-113/215/213/2
  Miyu Kato to win 6-410/110/19/1
  Aleksandra Krunic to win 7-611/111/111/1
  Aleksandra Krunic to win 7-511/111/111/1
  Miyu Kato to win 6-314/114/111/1
  Aleksandra Krunic to win 6-014/116/114/1
  Miyu Kato to win 7-618/118/116/1
  Miyu Kato to win 6-220/120/116/1
  Miyu Kato to win 7-522/122/120/1
  Miyu Kato to win 6-133/133/128/1
  Miyu Kato to win 6-080/180/180/1

 • Number of Sets - 2-Way

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Under 2.5 at Odds of 4/11 with a Bet on Number of Sets - 2-Way.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 2.54/112/54/11
  Over 2.52/12/17/4

 • Handicap 3-Way - Games Won

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Aleksandra Krunic at Odds of 1/1 with a Bet on Handicap 3-Way - Games Won.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Aleksandra Krunic 1/111/101/1
  Miyu Kato 11/1011/101/1
  Tie - Aleksandra Krunic 6/16/16/1

 • Handicap 2-Way - Games Won

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Aleksandra Krunic at Odds of 4/6 with a Bet on Handicap 2-Way - Games Won.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Aleksandra Krunic 4/68/114/6
  Miyu Kato 11/1011/101/1

 • Total Games 3-Way

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Under 19 at Odds of 6/5 with a Bet on Total Games 3-Way.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 196/56/56/5
  Over 216/56/56/5
  Between 19 & 214/14/14/1

 • Total Games 2-Way

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Under at Odds of 4/6 with a Bet on Total Games 2-Way.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 4/64/54/6
  Over 11/1011/1010/11

 • 1st Set Total Games

  Odds on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic.
  The Betting Favourite is Over 6.5 at Odds of 1/25 with a Bet on 1st Set Total Games.

  For Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Live Scores, Watch Live Streaming Tennis and Miyu Kato vs Aleksandra Krunic In Play Betting
  Market ends on Friday 15 September 2017 at 06:00 UTC +1 Hour for British Summer Time.

  Bet on Miyu Kato vs Aleksandra Krunic Now


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Over 6.51/251/251/33
  Under 12.51/121/101/12
  Over 7.51/61/61/6
  Under 10.51/52/91/5
  Over 8.51/21/24/9
  Under 9.58/134/68/13
  Over 9.56/56/511/10
  Under 8.56/413/86/4
  Over 10.510/310/33/1
  Under 7.57/27/27/2
  Over 12.56/16/111/2
  Under 6.58/19/18/1