Niki K Poonacha vs Mohit Mayur Jayaprakash

Niki K Poonacha vs Mohit Mayur Jayaprakash Betting Odds - Mohit Mayur Jayaprakash is favourite with Odds of 4/7 Betting on the Niki K Poonacha vs Mohit Mayur Jayaprakash.
21 March 2017. 07:00 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
 • To Win Match

  Odds on Niki K Poonacha vs Mohit Mayur Jayaprakash.
  The Betting Favourite is Mohit Mayur Jayaprakash at Odds of 4/7 with a Bet on To Win Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Niki K Poonacha5/45/411/10
  Mohit Mayur Jayaprakash4/74/64/7

 • First Set Winner

  Odds on Niki K Poonacha vs Mohit Mayur Jayaprakash.
  The Betting Favourite is Mohit Mayur Jayaprakash at Odds of 8/13 with a Bet on First Set Winner.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Niki K Poonacha6/56/511/10
  Mohit Mayur Jayaprakash8/134/68/13