Wang Yuchen v David Gilbert

Wang Yuchen v David Gilbert Betting Odds - David Gilbert to win 4-1 is favourite with Odds of 9/4 Betting on the Wang Yuchen v David Gilbert.
13 September 2017. 14:45 GMT +1 BST
Snooker Betting Odds
 • Correct Score

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is David Gilbert to win 4-1 at Odds of 9/4 with a Bet on Correct Score.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Wang Yuchen to win 4-040/140/140/1
  Wang Yuchen to win 4-120/120/120/1
  Wang Yuchen to win 4-212/112/112/1
  Wang Yuchen to win 4-310/110/110/1
  David Gilbert to win 4-010/310/310/3
  David Gilbert to win 4-19/49/49/4
  David Gilbert to win 4-23/13/13/1
  David Gilbert to win 4-35/15/15/1

 • To Win Match

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is David Gilbert at Odds of 1/6 with a Bet on To Win Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Wang Yuchen4/19/24/1
  David Gilbert1/61/61/7

 • Handicap Betting

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is Wang Yuchen at Odds of 8/11 with a Bet on Handicap Betting.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Wang Yuchen8/118/118/11
  David Gilbert1/11/11/1

 • Total Frames 2-Way

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is Under at Odds of 4/5 with a Bet on Total Frames 2-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Over10/1110/1110/11
  Under4/54/54/5

 • To Win 1st Frame

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is David Gilbert at Odds of 2/5 with a Bet on To Win 1st Frame.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Wang Yuchen7/47/47/4
  David Gilbert2/52/52/5

 • Race to (Frames)

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is David Gilbert to 3 at Odds of 1/5 with a Bet on Race to (Frames).


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Wang Yuchen to 310/37/27/2
  David Gilbert to 31/51/61/6

 • Score After 1st Four Frames

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is David Gilbert 3-1 at Odds of 13/10 with a Bet on Score After 1st Four Frames.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Wang Yuchen 4-040/140/140/1
  Wang Yuchen 3-17/17/17/1
  David Gilbert 4-010/310/310/3
  David Gilbert 3-113/1013/1013/10
  Draw 2-22/12/12/1

 • Leader After 1st Four Frames

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is David Gilbert at Odds of 4/7 with a Bet on Leader After 1st Four Frames.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Wang Yuchen7/17/17/1
  David Gilbert4/74/74/7
  Draw2/12/12/1

 • Highest Break in Match

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is David Gilbert at Odds of 3/10 with a Bet on Highest Break in Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Wang Yuchen12/55/25/2
  David Gilbert3/102/72/7

 • Match Centuries 2-Way

  Odds on Wang Yuchen v David Gilbert.
  The Betting Favourite is Under at Odds of 4/11 with a Bet on Match Centuries 2-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Over2/12/12/1
  Under4/114/114/11