Yoshihito Nishioka vs John Isner

Yoshihito Nishioka vs John Isner Betting Odds - John Isner is favourite with Odds of 2/11 Betting on the Yoshihito Nishioka vs John Isner.
16 February 2017. 01:30 GMT +1 BST
Tennis Betting Odds
 • To Win Match

  Odds on Yoshihito Nishioka vs John Isner.
  The Betting Favourite is John Isner at Odds of 2/11 with a Bet on To Win Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yoshihito Nishioka7/27/27/2
  John Isner2/112/112/11

 • Set Betting

  Odds on Yoshihito Nishioka vs John Isner.
  The Betting Favourite is John Isner to win 2 - 0 at Odds of 1/2 with a Bet on Set Betting.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yoshihito Nishioka to win 2 - 013/213/26/1
  Yoshihito Nishioka to win 2 - 117/217/28/1
  John Isner to win 2 - 01/21/21/2
  John Isner to win 2 - 110/310/310/3

 • Tie Break in Match

  Odds on Yoshihito Nishioka vs John Isner.
  The Betting Favourite is Yes at Odds of 4/7 with a Bet on Tie Break in Match.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yes4/74/74/7
  No5/45/45/4

 • First Set Winner

  Odds on Yoshihito Nishioka vs John Isner.
  The Betting Favourite is John Isner at Odds of 1/4 with a Bet on First Set Winner.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yoshihito Nishioka11/411/411/4
  John Isner1/41/41/4

 • Tie Break in First Set

  Odds on Yoshihito Nishioka vs John Isner.
  The Betting Favourite is No at Odds of 4/9 with a Bet on Tie Break in First Set.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yes13/813/813/8
  No4/94/94/9

 • Double Result

  Odds on Yoshihito Nishioka vs John Isner.
  The Betting Favourite is John Isner to win 1st set and WIN match at Odds of 3/10 with a Bet on Double Result.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Yoshihito Nishioka to win 1st set and WIN match9/29/29/2
  Yoshihito Nishioka to win 1st set and LOSE match7/17/17/1
  John Isner to win 1st set and WIN match3/103/103/10
  John Isner to win 1st set and LOSE match12/112/112/1

 • Number of Sets - 2-Way

  Odds on Yoshihito Nishioka vs John Isner.
  The Betting Favourite is Under 2.5 at Odds of 2/5 with a Bet on Number of Sets - 2-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 2.52/52/52/5
  Over 2.57/47/47/4

 • Total Games 3-Way

  Odds on Yoshihito Nishioka vs John Isner.
  The Betting Favourite is Over 24 at Odds of 5/4 with a Bet on Total Games 3-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 226/46/46/4
  Between 22 & 2411/411/411/4
  Over 245/45/45/4

 • Total Games 2-Way

  Odds on Yoshihito Nishioka vs John Isner.
  The Betting Favourite is Over at Odds of 8/11 with a Bet on Total Games 2-Way.


  BetOddsLongest OddsShortest OddsBetting Trend
  Under 1/11/11/1
  Over 8/118/118/11